ผู้บริหารพบเพื่อนครูสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน


สพม. 31 กำหนดจัดประชุมตามโครงการ "ผู้บริหารพบเพื่อนครูสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารลิปตพัลลภ HALL สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

แผนผังอาคาร


แผนผังที่นั่งประชุม


Comments