ข่าวการศึกษา

คำสั่ง คสช.ที่ 79/2557 แต่งตั้ง นายกมล รอดคล้าย เป็นเลขาธิการ กพฐ. แทน นายอภิชาติ จีระวุฒิ

โพสต์29 มิ.ย. 2557 19:09โดยPunnawich Yurawong

คสช.เด้งกราวรูด′ปลัด-ซี 11′ พล.อ.สุรศักดิ์ นั่งปลัดกห. มล.ปนัดดาปลัดสำนักนายกฯ พล.ต.อ.ชัชวาล นั่งDSI

เมื่อเวลาประมาณ 21.50 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการดังนี้

 โดยคำสั่งที่ 77/2557 ให้ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

 พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม นายตระกูล วินิจนัยภาค รองอัยการสูงสุด เป็น อัยการสูงสุด ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงไอซีที เป็น ปลัดกระทรวงไอซีที นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น เลขาฯ ศอ.บต. นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็น เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ รอง ผบ.ตร. เป็น อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 คำสั่งที่ 78/2557 ให้นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกฯ น.ส.ชุติมา บุณญประภัศร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็น ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการ ป.ป.ท.เป็น เลขาธิการ ป.ป.ท. นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เป็น อธิบดีกรมศุลกากร นายกฤษดา จีนะวิจารณะ ที่ปรึกษา สศค. เป็น ผอ.สศค. 

 คำสั่งที่ 79/2557 ให้นายปรียา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็น ที่ปรึกษาสำนักนายกฯ นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกฯ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการการอุดมศึกษา เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกฯ นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกฯ นายอภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็น ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็น ปลัดกระทรวงพลังงาน นายกำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ. เป็น เลขาธิการ กพฐ.

 เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 ทั้งนี้ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งนับแต่วันที่มีคำสั่งนี้

 

 ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557


อวสานแท็บเล็ต คสช. สั่งยกเลิกโครงการทั้งหมด ชี้ ไม่คุ้มค่า

โพสต์17 มิ.ย. 2557 18:41โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2557 21:55 ]

 

        คสช. สั่งยกเลิกโครงการแท็บเล็ตยกเซต ชี้ ไม่คุ้มค่า ไม่เหมาะสม ส่วนงบที่เหลืออีก 1,170 ล้านบาท มอบปลัด ศธ. ไปศึกษาหาโครงการอื่นที่มีประโยชน์กว่า

          เมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา ได้เข้าประชุมหารือกับ 10 หน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการทำงาน รวมถึงโครงการจัดซื้อแท็บเล็ต

          ภายหลัง ที่ประชุมมีมติให้ยุติการจัดซื้อแท็บเล็ตประจำปีงบประมาณ 2556 ในโซน 4 ของนักเรียนชั้น ม.1 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ไปพร้อมกับการจัดซื้อแท็บเล็ตประจำปีงบประมาณ 2557 เนื่องจากไม่คุ้มค่าและไม่เหมาะสมที่นำมาสอนตลอดเวลา ดังนี้

           1. นักเรียนทุกคนไม่จำเป็นที่ต้องได้รับแจกแท็บเล็ตเป็นของตัวเอง เพราะใช้แท็บเล็ตเรียน 1-2 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น ซึ่งอาจใช้งานหมุนเวียนกับนักเรียนทุก ๆ คนได้  

           2. แท็บเล็ตไม่เหมาะและไม่ควรที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนตลอดเวลา แต่ควรใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนบางชั่วโมง และเด็ก ๆ ควรเรียนรู้จากครูผู้สอนเป็นหลัก 

           3. แท็บเล็ตมีขนาดหน้าจอเล็ก ทำให้นักเรียนมีปัญหาด้านสายตา อายุใช้งานสั้นแค่ 3 ปี การซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่าเมื่อต้องซ่อมแซม 

           4. แท็บเล็ตเป็นครุภัณฑ์ของโรงเรียน ไม่เหมาะสมที่ไปมอบให้นักเรียนเป็นของส่วนตัวได้ และคณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ กรมบัญชีกลาง แจ้งว่ามอบให้เด็กนักเรียนไม่ได้  

          ในส่วนของงบประมาณที่เหลือในโซนที่ 4 จำนวน 1,170 ล้านบาท กับงบประมาณปี 2557 อีก 5,800 บาทนั้น ที่ประชุมมีมติให้นำไปทำอย่างอื่นที่เกิดประโยชน์แก่การศึกษา โดยได้มอบให้ปลัด ศธ.ไปเสนอขอกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ เปลี่ยนแปลงรายการและขอกันเงินงบประมาณส่วนนี้ไว้ แล้วนำเงินทั้ง 2 ก้อนไปใช้ในโครงการอื่น

          ด้านนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  ที่ร่วมประชุมด้วย เปิดเผยว่า การตัดสินใจยุติโครงการแท็บเล็ตมาจากการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของโครงการ และนำผลการวิจัย อาทิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รวมไปถึงผลการติดตามการดำเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 มาประกอบการพิจารณา ทุกฝ่ายมีมติร่วมกันว่าควรจะเปลี่ยนแปลงงบประมาณของแท็บเล็ตที่เหลือทั้งหมดไปใช้ทำโครงการอื่นที่เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากกว่า

          "เหตุผลที่ตัดสินใจยุติโครงการแท็บเล็ต ทั้งการจัดซื้อในโซนที่ 4 และการจัดซื้อปีงบประมาณ 2557 ด้วยนั้น เพราะยึดเรื่องผลประโยชนต่อผู้เรียนเป็นหลัก หลายฝ่ายเห็นว่าถ้านำไปทำโครงการอย่างอื่น อย่างเช่น สมาร์ทคลาสรูม อีเลิร์นนิง เป็นห้องคอมพิวเตอร์ไว้ที่โรงเรียน ให้นักเรียนหมุนเวียนมาใช้ จะเกิดประโยชน์ในวงกว้างมากกว่า ขณะเดียวกันยังไม่ต้องเสียงบประมาณจัดซื้อทุกปี ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบให้ ศธ. ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงการที่เหมาะสมมาแทน" ปลัด ศธ. กล่าว 


ขอบคุณที่มาของข่าว : http://education.kapook.com/view90901.html

1-2 of 2