ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โพสต์4 ส.ค. 2560 01:04โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

รายละเอียดตามไฟร์แนบที่อยู่ด้านล่าง

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ประกวดราคาสร้างโรงอาหาร ๕๐๐ ที่นั่ง

โพสต์12 ธ.ค. 2559 22:00โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา

                 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโรงอาหาร ๕๐๐ ที่นั่ง (๓๐.๒๒.๑๐.๐๖ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ประกาศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักคร,สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย,สอบราคาจ้างสนามบาสเกตบอล แบบ FIBA

โพสต์21 พ.ย. 2559 18:53โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

ประกาศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักคร,สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย,สอบราคาจ้างสนามบาสเกตบอล แบบ FIBA ตามรายละเอียดที่แนบด้านล่างนี้

ประกาศโรงเรียนหนองกราดวัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.1/42

โพสต์16 พ.ย. 2559 19:55โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา

ประกาศโรงเรียนหนองกราดวัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.1/42


ประกาศโรงเรียนลาทะเมนไชยพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 205/26

โพสต์9 พ.ย. 2559 18:54โดยโรงเรียน ลำทะเมนไชยพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนลาทะเมนไชยพิทยาคมเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 205/26

1-10 of 22