ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนพื้นผิวถนนเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์25 ม.ค. 2564 00:04โดยโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม.31   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2564 00:05 ]

ประกาศโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนพื้นผิวถนนเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

********************

ด้วยโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนพื้นผิวถนนเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๒,๗๐๐บาท ( หกแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) รายละเอี่ยดดาวห์โหลดเพิ่มเติมด้านล่าง


โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาเอก คหกรรม) จำนวน 1 อัตรา

โพสต์15 ธ.ค. 2563 21:53โดยโรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีความประสงค์จะรับสัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาเอก คหกรรม) จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียด ดังแนบ

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา

โพสต์30 พ.ย. 2563 18:28โดยโรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2563 10:11 ]

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีความประสงค์จะรับสัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียด ดังแนบ

โรงเรียนจักราชวิทยา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูต่างชาติ)

โพสต์4 พ.ย. 2563 20:13โดยโรงเรียน จักราชวิทยา

โรงเรียนจักราชวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีความประสงค์จะรับสัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูช่าวต่างชาติ) สามารถอ่านรายละเอียด ได้ที่ www.jv.ac.th

โรงเรียนโคราชพิทยาคม รับสมัครยาม รักษาความปลอดภัย

โพสต์10 ก.ค. 2563 01:59โดยโรงเรียน โคราชพิทยาคม   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2563 02:01 ]

        ด้วยโรงเรียนโคราชพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียน  จำนวน 1 อัตรา สัญญาจ้าง 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 อัตราจ้าง เดือนละ 7,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือก ธุรการโรงเรียน

โพสต์26 มี.ค. 2563 22:03โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

ประกาศโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน  รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง

โรงเรียนโคราชพิทยาคมรับสมัครครูอัตราจ้างต่างชาติ(ภาษาอังกฤษ)

โพสต์15 ต.ค. 2562 01:29โดยโรงเรียน โคราชพิทยาคม   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2562 01:35 ]

Korat Pittayakom School is Iooking for a qualified and enthusiastic foreign English teacher.
Requirements :
1. Male/ Female, age between 23-45 years old.
2. Native English speaker.
3. Preference shall be given to candidates with an education degree and teaching experience.
We offer 1 year contract (2 semesters). The salary is 25,000 baht a month.
(Detailed in the attached file)

1-10 of 50