ประกาศโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)

โพสต์9 ม.ค. 2561 17:45โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2561 17:45 ]
ประกาศโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)  จำนวน  1  อัตรา
ด้วย  โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)

Comments