ประกาศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักคร,สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย,สอบราคาจ้างสนามบาสเกตบอล แบบ FIBA

โพสต์21 พ.ย. 2559 18:53โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
ประกาศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักคร,สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย,สอบราคาจ้างสนามบาสเกตบอล แบบ FIBA ตามรายละเอียดที่แนบด้านล่างนี้
Ċ
โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์,
21 พ.ย. 2559 18:53
Ċ
โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์,
21 พ.ย. 2559 18:53
Ċ
โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์,
21 พ.ย. 2559 18:53
Ċ
โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์,
21 พ.ย. 2559 18:53
Comments