ประกาศโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โพสต์9 มิ.ย. 2558 00:52โดยAngkana Nabsamrong   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2558 02:48 โดย Punnawich Yurawong ]
ด้วยโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำหน่วย 1 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย   รายละเอียดเพิ่มเติม


Comments