โรงเรียนจักราชวิทยา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูต่างชาติ)

โพสต์4 พ.ย. 2563 20:13โดยโรงเรียน จักราชวิทยา
โรงเรียนจักราชวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีความประสงค์จะรับสัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูช่าวต่างชาติ) สามารถอ่านรายละเอียด ได้ที่ www.jv.ac.th

ą
001.jpg
(547k)
โรงเรียน จักราชวิทยา,
4 พ.ย. 2563 20:13
Comments