โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง

โพสต์1 พ.ค. 2561 21:14โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา
ประกาศโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)  จำนวน  ๒  อัตรา
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  ด้วยโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  
มีรายละเอียดดังนี้
:  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  จำนวน ๒ อัตรา
- คุณสมบัติ
:  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
:  สัญชาติ ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย ฯ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
:  ทำงานในวันหยุดได้ ถ้ามีข้อราชการหรือคำสั่ง 
:  ไม่สามารถหยุดงานเกิน 2 วัน/เดือน 
(รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ)

Ċ
โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา,
1 พ.ค. 2561 21:14
Comments