หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา38ค(2)(ว29ลว.28กย63)