>> การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

>> การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

http://gg.gg/spm31ot
http://bet.obec.go.th/itembank/

ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 1038 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://sesa.obec.go.th/index.php

ข่าวและกิจกรรม


ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 4477 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 65 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำครู

 • แนะนำครูใหม่ โรงเรียนมัธยมวชิราฯ คุณครู ขวัญเมือง  ปาณฑะผลินป.ตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( ศศ.บ) เศรษฐศาสตร์สหกรณ์จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ส่ง โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนมหิศราธิบดี ตำแหน่งครูผู้ช่วยตำแหน่งพนักงานราชการครูย้าย 
  ส่ง 26 พ.ย. 2561 09:20 โดย yoeshi fodsongnern
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา นายสมชาติ  กุลชโมรินทร์ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจบการศึกษาศึกษาศาสตร์บัณฑิต   วิชาเอกพลศึกษา  จากสถาบันการพลศึกษา  ว ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2561 18:29 โดย โรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา นางสาวนิภาพรรณ  ราชพิทักษ์ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจบการศึกษาคุรุศาสตร์บัณฑิต   วิชาเอกภาษาไทย  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
  ส่ง 13 พ.ย. 2561 18:26 โดย โรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม นางสาวเกศรินทร์ ใจบุญค.บ.คณิตศาสตร์จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 20:40 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 55 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานนักเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 109 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ประชาสัมพันธ์

แสดง 6 ไฟล์จากหน้า ประชาสัมพันธ์61

ปฏิทินกิจกรรม

เอกสารเผยแพร่

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า news-prmattayom31

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 36 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 196 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงาน

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เผยแพร่ผลงาน

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 66 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Knowledge

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »