ข่าวและกิจกรรม

ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า news-prmattayom31
https://1c5c6dcd-a-b00d0d9c-s-sites.googlegroups.com/a/mattayom31.go.th/site_2014/news-prmattayom31/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf?attachauth=ANoY7couDr4floQk4XVS03QJn7XTuC_1Ft3mUgjgXaBme_uXtMdeS18xec99M4MR-FycbUx3cT20r4kndNU209nxfuIov2Kqoq0fQKx_QSbV2LKoCVtLFkl28vpxZrGbNf8vqMD3__3fXjq9Vhez-V957WpLgjX711-jcShCTcHoZjDtdNnGyQ4oLNcxoGwluMiH0y9AVpQLZIL6cJ-4XTNUw05t5pieqBf1QmwTa1z9lbkZOPkc0MeEP-ikbUPF2R67fxM7yW7AeTxy7n3N1VxF4yxFB3z5pmB1HhlOK0gJIMxwMIhAIo0BJfK8leF0im-_Pbh5fuoIGMUwWsddjFLsIuVugBb_R8pni8t6DkgmgXzN2Aw33Z5sNBjNXFSX7J4J7SP2vY07rTqG1Se_2zVwm5_aVuFFSV2jw4GLS6O1LT6O22cJK-y1GwFTFSOVAXu-l3Fb4xmY99pirxOcNt1uqt1xlajba1opsFcngWr4Bw0281nVMcL-yxxLqikylvdlgawpWVOod9JiiHfUcwy5UmmF7sAHHRFEb8Rxc4gjcpdpMCO4aYcjw2RqWSf8RUKheTUzIwlFpv5-6MwAJ9LzyO2ErFu5WMaKYNBGBn-KO8OsR9i_XIwi5P7J6sngtPN8D_wMjAJRKM3RqGduDSXTNQ9_Y1_OIvlECCSfWHUISKJe_f6dBjjxtps-SDxIbhUUhM8uxrWT3tei3h8yYDS2D2M3DqFQBiDh97hlIaNvZaSiNw8KZIABp4-h9VcFrKuqHJfV2U09kzFYXwsn6kmRBFT7xIHokV66B5DmvBHZtd6Tt-FTHhzOD9hTAdMPpae8qeZfjcK_eo2jRAvl1Mso-TkvQhQw2oyannK9pRrzc1HGc54Up7ZPOkdVa_Nk9CDQFAKtypeFWnng4CvkOjE8uIMDD524QfE6gu3msWXsNPIl7OfU1KUbA6iyoN4B9jDiRnsgpKEszm7b6r6pMo7VsqNBL06EonQRQXVy5lMSfo2GHVP4_oGS8Zs--nq1Sjf81KbxCUqI&attredirects=0
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 859 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 149 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภักดีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์วุฒิการศึกษา ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา
  ส่ง 31 ต.ค. 2560 03:53 โดย โรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์
 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง นางอรทัย  พยัคฆ์มะเริงผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงวุฒิการศึกษา ปริญญาโท  ศษ.ม บริหารการศึกษา
  ส่ง 12 พ.ย. 2560 23:10 โดย โรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง
 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล นายวรณัฐ  ทีบัวบานตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไลวุฒิการศึกษา ปริญญาโท กศ.ม.การบริหารการศึกษา
  ส่ง 16 ต.ค. 2560 20:21 โดย โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
 • แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นายวิเชียร  ทองคลี่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
  ส่ง 18 พ.ค. 2560 21:11 โดย โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
 • แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล นายสุพจน์  เที่ยงน้อยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไลวุฒิการศึกษา ปริญญาโท  ศศ.ม. บริหารการศึกษา
  ส่ง 15 ธ.ค. 2559 06:57 โดย โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 54 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำครู

 • แนะนำคุณครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม นางสาวสุรัชดา ขนอ่อน วิชาเอก สังคมศึกษาจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  คณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษานางสาวรัญวิษาพัทธุ์ ปราบมาล ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2560 21:38 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองกราดวัฒนา นายภูมิภัทร    พักเย็นศษ.บ. คณิตศาสตร์ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่
  ส่ง 28 พ.ค. 2560 23:59 โดย โรงเรียน หนองกราดวัฒนา
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นางสาวสุนิษา  กลิ่นศรีสุขสาขาวิชาเอกศิลปะศึกษานางขวัญเรือน  ลาดนอกสาขาวิชาเอกวัดผลและประเมินผล
  ส่ง 26 มิ.ย. 2560 00:00 โดย โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน วิชาเอก ดนตรีนางสาวทิพย์สุริยะ  วณิชภาคิณ วิชาเอก พลศึกษานางสาวบุญญานี  ใจสูงเนินวิชาเอก ภาษาไทย
  ส่ง 17 พ.ค. 2560 00:14 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
 • แนะนำคุณครูคนใหม่ นายสุรศักดิ์  ขามก้อนจบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่นคณะครุศาสตร์  สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  ส่ง 16 พ.ค. 2560 19:46 โดย โรงเรียน โนนสมบูรณ์วิทยา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 40 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานนักเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 92 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 3606 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 61 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงาน

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เผยแพร่ผลงาน

Knowledge

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »