mcmk.obec.go.th

ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 797 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวและกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 554 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

 • โรงเรียนเมืองคง ต้อนรับคณะฯจากโรงเรียนหนองกราด ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเมืองคง นำโดย นายสุพล เชื่อมพงษ์ ผอ.โรงเรียนเมืองคง คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเมืองคง ต้อนรับ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา อ.ด่านขุนทด นำโดยนางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผอ.โรงเรียนหนองกราดวัฒนา พร้อมด้วยคณะครู เข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ ของโรงเรียนเมืองคงดาวโหลดรูป เพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/pg/schoolmk/photos/?tab=album&album_id=1612549202112295
  ส่ง โดย โรงเรียน เมืองคง
 • โรงเรียนเมืองคง รับรางวัลประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ       วันที่ 26 พ.ค.2560 นายสุพล เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง มอบโล่และเกียรติบัตร ต่างๆให้แก่คณะครูและนักเรียน ได้แก่        - รางวัลประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ        - รางวัลประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ        - รางวัลประกวด social change fan page contest เปลี่ยนสังคมดีด้วยแฟนเพจ        - รางวัลประกวดสวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา. รางวัลอันดับ1 ภาพเพิ่มเติม                                                                                        
  ส่ง โดย โรงเรียน เมืองคง
 • โรงเรียนพิมายวิทยาจัดกิจรรมอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่  20-21 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพิมายวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม-จริยธรรม มีระเบียบวินัย โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย  หวังอัอมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูร่วมดูแลตลอดกิจกรรมภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  www.pm.ac.thขอบคุณภาพจากโสตฯโรงเรียนพัชรนันท์ / รายงาน
  ส่ง 26 พ.ค. 2560 01:35 โดย โรงเรียน พิมายวิทยา
 • พิธีไหว้ครู 2560 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต รงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตจัดงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 โดยภายในงานมีการมอบทุนการศึกษาต่างๆจำนวน 78 ทุนรวม 81,000 บาท โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตและผู้มีจิตศรัทธา  คุณพรหมกรรณ ศรีณรงค์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯเป็นตัวแทนมอบ  และยังมีการมอบรางวัลจากการประกวดพานดอกไม้และพานธูปเทียน การมอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูหัวหน้าระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ทำงานครบวาระ  โดยมีท่านผู้อำนวยการนิรมิตร ดวดกระโทก เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารประชานิรมิตรวมใจ (โดม)     รูปทั้งหมด >>> คลิ๊กที่นี่
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 21:14 โดย โรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
 • โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ในวันที่  22  พฤษภาคม  2560  โรงเรียนมิตรภาพวิทยา  ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา  2560  โดยมี  นายสำราญ  พิณจรัสรุ่งเรือง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน                                                                                                                          ประชาสัมพันธ์ :  นางสาวกนกกร  ละอองเอก                                                                                                                    ถ่ายภาพโดย :  นายไมตรี  วงศ์พัฒนชัย
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 20:20 โดย โรงเรียน มิตรภาพวิทยา
 • โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน วันที่ 26 พ.ค. 2560 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน นำโดยรองสุพจน์  โพธิ์บุดดี และตัวแทนคณะครู ณ หอประชุมอำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมาภาพ : เฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือมเผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 03:30 โดย งานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
 • โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) หลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วันที่ 23 พ.ค. 2560 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) หลักสูตรทวิศึกษา(สาขาช่างเชื่อม) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 รองชาตรี  ดีทองหลาง , ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ผอ.ธนภัทร  แสงจันทร์, ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม นายประกอบ  ปัจยะเก , ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ผอ.ประยงค์  ประทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทวิศึกษา(ช่างเชื่อม)ร่วมในพิธีภาพทั้งหมดคลิกภาพถ่าย : เฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือมเผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 02:37 โดย งานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
 • โรงเรียนเมืองคงต้อนรับครูชาวญี่ปุ่น Mr.NISHIDA ATSUSHI อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น โครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 5        วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายสุพล เชื่อมพงษ์ ผอ.โรงเรียนเมืองคง กล่าวต้อนรับครูชาวญี่ปุ่น Mr.NISHIDA ATSUSHI  อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น โครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 5 จาก เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ                โดยมีนางอรัญญา เชื้อประทุม หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และนางสาวณิรัชดา จันทรมะโน ครูไทยสอนภาษาญี่ปุ่น ได้ต้อนรับเป็นอย่างดี. พร้อมกันนี้ ยังมีครูชาวต่างชาติ อีกสองท่านที่ยังคงสอนต่อที่ รร.เมืองคงต่อไป
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 00:09 โดย โรงเรียน เมืองคง
 • โรงเรียนเรียนเมืองคงประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560                 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเมืองคงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยมี นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุม นายสุพล เชื่อมพงษ์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ชี้แจ้งให้กับผู้ปกครองภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 00:02 โดย โรงเรียน เมืองคง
 • โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม และเทศบาลปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเมืองคง                วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายสุพล เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม และเทศบาลปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ที่มาศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ ที่โรงเรียนเมืองคง โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ต้อนรับเป็นอย่างดี
  ส่ง 24 พ.ค. 2560 23:59 โดย โรงเรียน เมืองคง
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 3170 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 51 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 • รักษ์สุขภาพด้วยกระบี่กระบอง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ด้วยการส่งเสริมสุขภาพและศิลปะป้องกันตัวด้วยกิจกรรมกีฬากระบี่กระบอง ของกลุ่มสาระการเร ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2559 23:00 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • กิจกรรมเข้าครัวเป็นว่าเล่น โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้วยกิจกรรมเข้าครัวเป็นว่าเล่น เป็นการเพิ่มทักษะการประกอบอาหารทานเล่นที่มีค ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2559 22:44 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการอดออม การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยคุณครูพรรณพณัชกร  เจนธนวิทย์ ได้นำกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพ ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2559 22:38 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • ส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา โดยงานห้องสมุด  ครูพรรณมาศ  กองขุนทด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ให้แก ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2559 22:31 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ - เนตรนารี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ส่งเสริมความสาม ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 16:00 โดย Yada Rattanakumnerd
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 53 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 140 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัดแนะนำครู

 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นางสาวสุนิษา  กลิ่นศรีสุขสาขาวิชาเอกศิลปะศึกษานางขวัญเรือน  ลาดนอกสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
  ส่ง 18 พ.ค. 2560 21:37 โดย โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน วิชาเอก ดนตรีนางสาวทิพย์สุริยะ  วณิชภาคิณ วิชาเอก พลศึกษานางสาวบุญญานี  ใจสูงเนินวิชาเอก ภาษาไทย
  ส่ง 17 พ.ค. 2560 00:14 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
 • แนะนำคุณครูคนใหม่ นายสุรศักดิ์  ขามก้อนจบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่นคณะครุศาสตร์  สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  ส่ง 16 พ.ค. 2560 19:46 โดย โรงเรียน โนนสมบูรณ์วิทยา
 • โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่ คุณครูคนใหม่คุณครูนิลนาฏ ซาเสนจบ ป.ตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากรวิชาเอก นาฏศิลป์ไทยย้ายมาจาก โรงเรียนโพธินิม ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2560 02:19 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่ คุณครูโอภาส บุญเลี้ยงชื่อเล่น เอกจบ ป.ตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.)สังคมศึกษาวิชาเอก สังคมศึกษา จบจาก มหาว ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2560 08:42 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 38 รายการ ดูเพิ่มเติม »