ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

http://gg.gg/spm31ot

ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 1016 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://sesa.obec.go.th/index.php

ข่าวและกิจกรรม


ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 4348 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 56 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำครู

 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม นายชาตรี  ตรวจนอก  วิชาเอก  ค.บ.ฟิสิกส์  จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ส่ง 21 มิ.ย. 2561 21:39 โดย โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม นางสาวณัฐธิดา  สินทรัพย์ จบ ป.ตรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครรราชสีมา
  ส่ง 5 เม.ย. 2561 19:27 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนบึงพะไล นางสาวเพ็ญพร  ถวิลนอกตำแหน่ง ครูผู้ช่วยค.บ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ส่ง 22 ม.ค. 2561 22:31 โดย โรงเรียนบึงพะไล สพม.31
 • แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา นางสาวกนกลดา ไมยะปันเอกคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ส่ง 27 ธ.ค. 2560 22:22 โดย โรงเรียน หนองบัวละครวิทยา
 • แนะนำครูใหม่ โรงเรียนสีดาวิทยา นายนพพร เสนีย์คุปต์ตำแหน่ง ครู ชำนาญการวิชาเอก ...ป.ตรี //วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ราชภัฏเพชรบุรีป.โท // วิทยาศาสตรศึกษา (ฟิสิกส์) ม ...
  ส่ง 26 ธ.ค. 2560 18:10 โดย โรงเรียน สีดาวิทยา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 46 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานนักเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 106 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ประชาสัมพันธ์

แสดง 6 ไฟล์จากหน้า ประชาสัมพันธ์61

ปฏิทินกิจกรรม

เอกสารเผยแพร่

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า news-prmattayom31

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 33 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 190 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงาน

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เผยแพร่ผลงาน

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 63 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Knowledge

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »