mcmk.obec.go.th

ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 770 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวและกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 528 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

 • โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
  ส่ง โดย โรงเรียน ลำทะเมนไชยพิทยาคม
 • โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในพิธีเปิดสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสุวภัทร์ กั้วมาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี นายอุดมศักดิ์ กาจสันเทียะ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาวมาลัย พันธ์ก๊กค้อ หัวหน้างานห้องสมุด คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหนุ่มสาวห้องสมุด  นักข่าวน้อย  การประกวดคำขวัญห้องสมุด ปาโป่งมหาสนุกและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย และการแสดงวงดนตรีของนักเรียนจากชุมนุมดนตรีบรรยากาศสนุกสนานและได้ความรู้ครับ                    
  ส่ง 25 ก.พ. 2560 04:32 โดย โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
 • โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา๒๕๕๙ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา๒๕๕๙ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นางสุวภัทร กั้วมาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  นายอุดมศักดิ์ กาจสันเทียะ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี                                                                                                                                                                                                                                                                               
  ส่ง 25 ก.พ. 2560 04:34 โดย โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
 • โรงเรียนบึงพะไลจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม โรงเรียนบึงพะไล จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบึงพะไล ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบึงพะไล
  ส่ง 24 ก.พ. 2560 05:51 โดย โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
 • สุรธรรมบาร์ซาร์ 2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดกิจกรรมสุรธรรมบาร์ซาร์ ซึ่งในกิจกรรมจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น บูธกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บูธแสดงผลงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ และโฟล์คซอง และการแข่งขันสตรีทบาส และตลาดนัดบาร์ซาร์ (เถ้าแก่น้อย) ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากรองรณชัย สุขสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มาเป็นประธานเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-suratham 2017     [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 24 ก.พ. 2560 01:04 โดย โรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์
 • โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาจัดกิจกรรมเปิดรั้ว ทัวร์โรงเรียน "เพชร"     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์  2560 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาจัดกิจกรรมเปิดรั้ว ทัวร์โรงเรียน "เพชร"  โดยได้รับเกียรติจากนายอรุณ อินเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท เกลือพิมาย จำกัดและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  เป็นประธานในพิธี   และผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติมากมาย     ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น กิจกรรมศิลปะพาเพลิน กิจกรรมเดินทัวร์ห้องสมุด กิจกรรมจุดฝึกฝีมือ กิจกรรมสื่อภาษา กิจกรรมเฮฮากับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมนัทนาการต่างๆ                                                                                              เด็กๆสนุกกับกิจกรรมศิลปะพาเพลิน กิจกรรมจุดฝึกฝีมือกิจกรรมเดินทัวร์ห้องสมุดกิจกรรมสื่อภาษา
  ส่ง 23 ก.พ. 2560 21:05 โดย โรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา
 • โรงเรียนหนองกราดวัฒนา จัดกิจกรรมอำลาสถาบัน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารท่านรองผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนหนองกราดวัฒนา จัดกิจกรรม "อำลาสถาบัน" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนหนองกราดวัฒนาที่กำลังจะจบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ ในปีการศึกษา 2559
  ส่ง 23 ก.พ. 2560 06:23 โดย โรงเรียน หนองกราดวัฒนา
 • โรงเรียนหนองกราดวัฒนา รับการตรวจโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนาและคณะครูนักเรียนโรงเรียนหนองกราดวัฒนา นำคณะกรรมการประเมิน เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง ประกอบด้วย แปลงผัก, เรือนเพาะเห็ด, ฟาร์มไก่, และบ่อเลี้ยงปลา ของโรงเรียนหนองกราดวัฒนาซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบภายใต้ "โครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ" และได้เดินเยี่ยมชมอาคารพยาบาลและกิจการสหกรณ์ของโรงเรียนหนองกราดวัฒนา
  ส่ง 23 ก.พ. 2560 06:22 โดย โรงเรียน หนองกราดวัฒนา
 • การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปากช่อง จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 หน่วยเลือกตั้งที่ โรงเรียนปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สถานที่เลือกตั้ง โดมหน้าหอประชุม 50 ปี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560       
  ส่ง 23 ก.พ. 2560 01:18 โดย โรงเรียน ปากช่อง
 • COBRA GOLD 2017 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากอาสาสมัครทหารอเมริกัน COBRA GOLD 2017 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เวลา 13.00 – 16.00 น.     [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 22 ก.พ. 2560 07:04 โดย โรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 3058 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 50 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 • รักษ์สุขภาพด้วยกระบี่กระบอง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ด้วยการส่งเสริมสุขภาพและศิลปะป้องกันตัวด้วยกิจกรรมกีฬากระบี่กระบอง ของกลุ่มสาระการเร ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2559 23:00 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • กิจกรรมเข้าครัวเป็นว่าเล่น โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้วยกิจกรรมเข้าครัวเป็นว่าเล่น เป็นการเพิ่มทักษะการประกอบอาหารทานเล่นที่มีค ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2559 22:44 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการอดออม การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยคุณครูพรรณพณัชกร  เจนธนวิทย์ ได้นำกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพ ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2559 22:38 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • ส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา โดยงานห้องสมุด  ครูพรรณมาศ  กองขุนทด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ให้แก ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2559 22:31 โดย โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
 • โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โรงเรียนพุดซาพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ - เนตรนารี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ส่งเสริมความสาม ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2559 16:00 โดย Yada Rattanakumnerd
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 53 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 134 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัดแนะนำครู

 • โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่ คุณครูคนใหม่คุณครูไพฑูรย์ สุวรรณศรชื่อเล่น ฑูรย์จบ ป.ตรี คณะครุศาสตร์(คบ.) วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชส ...
  ส่ง 9 ก.พ. 2560 02:12 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่ ชื่อ คุณครูรังสรรค์ กรีกูล จบป.ตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) วิชาเอกฟิสิกส์ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  สอนว ...
  ส่ง 1 ก.พ. 2560 20:58 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่ คุณครูทวี ภวภูตานนท์การศึกษา : ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ - เกษตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคามพื้นเพเดิม ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2560 21:28 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่ นายกิจธนา ฉ่ำสูงเนิน ชื่อเล่น กิจการศึกษาจบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาปริญญาตรี ครุศาสตร์ วิชาเอก คณิตศาสตร์พื้นเพเป็นชาว ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2559 02:11 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 • โรงเรียนมัธยมวชิราฯ แนะนำคุณครูคนใหม่ นางสาวสมพร สรวลสันต์ ชื่อเล่น พร การศึกษาจบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ พื้นเพชาว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย ...
  ส่ง 18 พ.ย. 2559 02:10 โดย โรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 30 รายการ ดูเพิ่มเติม »