ประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เรื่อง ประกาศยกเลิก ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

โพสต์8 ต.ค. 2564 00:20โดยชลิตา ดามพ์สุกรี

รายละเอียดดังแนบ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เจาะลึกงานก่อสร้างและการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานในงานจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

โพสต์29 ก.ย. 2564 21:24โดยWeerachat Fukkhokkruad

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เจาะลึกงานก่อสร้างและการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานในงานจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

โพสต์28 ก.ย. 2564 23:21โดยSmith Poomyeesoon

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

โพสต์28 ก.ย. 2564 23:17โดยSmith Poomyeesoon

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

ปรับระยะเวลารับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

โพสต์27 ก.ย. 2564 23:49โดยSmith Poomyeesoon

ปรับระยะเวลารับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

โพสต์27 ก.ย. 2564 23:46โดยSmith Poomyeesoon

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมหลักสูตรการใช้ Google Classroom เพื่อจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 26

โพสต์27 ก.ย. 2564 23:30โดยSmith Poomyeesoon   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2564 00:42 ]

ประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมหลักสูตรการใช้ Google Classroom เพื่อจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 26

สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

โพสต์27 ก.ย. 2564 23:19โดยSmith Poomyeesoon   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2564 23:11 ]

สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่ตั้งให้มีและเลื่อนเ็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โพสต์22 ก.ย. 2564 01:33โดยWeerachat Fukkhokkruad

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่ตั้งให้มีและเลื่อนเ็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

1-10 of 1510