ประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

โพสต์โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม   [ อัปเดต ]

โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา  

หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์28 พ.ค. 2560 19:35โดยฐิตารีย์ สุวรรณศรี

            
            มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงงานส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาค  ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐ ใน ๖ ประเภทโครงงาน คือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม  ๓ ระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา โดยให้จัดทำโครงงานส่งเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และให้จังหวัดส่งโครงงานที่ชนะการประกวดระดับจังหวัดเข้าประกวดในระดับภาคให้กับกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๒/ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  และขอเชิญชมการประกวดรอบสุดท้าย ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักเรียนและผู้ที่สนใจจะเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อเข้าประกวดในระดับภาค ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๒ โทร ๐๔๔-๒๕๒๐๙๐ หรือ ๐๘๙-๖๖๒๑๙๐๙  โดยสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่ WWW.facebook.com/ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่สอง  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ (งานมหกรรมการจัดการศึกษา)

โพสต์24 พ.ค. 2560 03:27โดยWongwilai Pumeesri

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ (งานมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560) เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนเรียนสูงเนิน และโรงเรียนกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีตามรายละเอียดกำหนดการที่แนบมา

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์23 พ.ค. 2560 20:09โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง ได้แก่
  1. นักการภารโรง 1 ตำแหน่ง
  2. แม่ครัว 1 ตำแหน่ง
 รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

โครงการ "โอโม Back to School"

โพสต์18 พ.ค. 2560 01:04โดยWongwilai Pumeesri

ด้วย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้า โอโม  ภายใต้บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ได้จัดโครงการ "โอโม Back to School" ในหัวข้อเรื่อง "Shine Bright Thailand" มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกโรงเรียน ส่งวีดีโอคลิปพูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือแนะนำของดีประจำจังหวัดบ้านเกิดที่ภูมิใจเป็นภาษาอังกฤษเพื่อชิงรางวัลกว่า 500,000 บาท โดยสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน -15 สิงหาคม 2560 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวทิพาพันธ์ อัศวรัตน์  081-982-2900 และ 081-821-7038

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation Award 2017)

โพสต์17 พ.ค. 2560 20:42โดยWongwilai Pumeesri

ด้วย มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation Award 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครลงทะเบียนเพื่อกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.yga2017.com  ตั้งแต่บัดนี้- 26 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนีรนุช ตามศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 08 8490 9448  e-mail:youthgreenovationaward@gmail.com ตามรายละเอียดแนบ

การประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นที่ ๒

โพสต์17 พ.ค. 2560 20:24โดยPatcharaporn Nontawarakorn

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ขอเชิญโรงเรียนในกลุ่มสุรนารี กลุ่มราชสีมา และกลุ่มบุญวัฒนา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นที่ ๒ ในวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ หอประชุมวิทยาสมาคร โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ประชาสัมพันธ์แผนงานนำนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2560 (กิจกรรม Play&Learn)

โพสต์16 พ.ค. 2560 01:31โดยWongwilai Pumeesri

ด้วย สวนสัตว์นครราชสีมา  สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้รับอนุมัติให้ดำเนินแผนงานนนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา  ประจำปีงบประมาณ 2560  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม  คือ  ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้โปรแกรม 1 วัน (ไป-กลับ) และประเภทกิจกรรมการเรียนรู้โโปรแกรม 2 วัน 1 คืน  กิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการตั้งแต่เดือน  ตุลาคม-กันยายน 2560  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่านการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา  หมายเลขโทรศัพท์,โทรสาร 044-756880  โทรศัพท์มือถือ 086-4685897 ตามรายละเอียดดังแนบ

1-10 of 799