ประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา


ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้ง16 ประจำปี 2561

โพสต์10 ต.ค. 2561 04:18โดยWarissara Hanmanitkul

ประกาศ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561

โครงการ "สานศิลป์แผ่นดินสยาม"

โพสต์10 ต.ค. 2561 03:10โดยWarissara Hanmanitkul

เขียนเรียงความในหัวข้อเรื่อง “ความประทับใจในศิลปะการแสดง ตอนใดตอนหนึ่งในรายการสานศิลปะแผ่นดินสยาม”  ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 6 ตอน  ประกอบด้วย ศิลปะการแสดงลิเก ศิลปะการแสดงฟ้อนล้านนา ศิลปะการแสดงมวยไทย ศิลปะการแสดงดิเกร์ฮูรู ศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้าน และศิลปะการแสดงหุ่นเชิด ความยาวตอนละ 30 นาที  ส่งถึงบริษัท ทูแฮนส์ จำกัด เลขที่ 1 ซอยสันนิบาตเทศบาล (อาภาภิรม) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  เพื่อรับทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท  จำนวน 10 ทุน  ภายในวันที่  31 ตุลาคม  2561  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวรุสนันท์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โทร. 089 924 4422  

การสั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

โพสต์8 ต.ค. 2561 00:56โดยPatcharaporn Nontawarakorn

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๑ ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจสั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ราคาตัวละ ๒๕๐ บาท โดยสามารถสั่งจองได้ในลิ้งค์ และ QR Code ที่ส่งมาพร้อมนี้

ผลการคัดเลือกและประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์5 ต.ค. 2561 01:25โดยWeerachat Fukkhokkruad

ผลการคัดเลือกและประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชาสัมพนธ์การสั่งจองธงครบรอบ ๑๙๑ ปี ของวีระสตรี เมืองหญิงกล้า แม่ย่าโม

โพสต์1 ต.ค. 2561 21:16โดยSroithong Suepsahakan   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2561 21:17 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจ
            สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดสร้างธงครบรอบชัยชนะ ๑๙๑ ปี  ของท้าวสุรนารี
ท่านที่สนสามารถสั่งจองได้  ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

โครงการ "พี่ทหารสารฝันสู่ทำเนียบรัฐบาล" รุ่นที่ 5/2561

โพสต์28 ก.ย. 2561 01:39โดยWarissara Hanmanitkul

                ด้วย กองพลทหารราบที่ 6  ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาโครงการ “พี่ทหารสานฝัน สู่ทำเนียบรัฐบาล” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในพื้นที่ 9 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี จำนวน 350 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  ได้รับโควต้าในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ เข้าร่วมโครงการฯ  ดังกล่าว  จำนวน  60 คน  โดยเข้าทัศนศึกษา ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน  2561  ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรี ที่เด็กนักเรียนหลายคนใฝ่ฝันอยากมีโอกาสเข้าไปทัศนศึกษาเยี่ยมชม เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขั้น  และสร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาแนวความคิดและการศึกษา ตลอดจนการวางรากฐานที่ดีอนาคต โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

                 แจ้งโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑  พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการฯ  โดยส่งใบสมัครและเรียงความ “ชีวิตและอนาคตของฉัน” ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ภายในวันที่  4  ตุลาคม  2561  

ประกากศผลการประเมิน ผู้บริหาร ครุ นักเรียน โรงเรียน"รักการอ่าน" และห้องสมุด 3 ดี ประจำปี 2561

โพสต์28 ก.ย. 2561 00:29โดยPatcharaporn Nontawarakorn

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประกาศผลการประเมิน ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียน"รักการอ่าน" และห้องสมุด ๓ ดี ประจำปี ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดแนบ

การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

โพสต์25 ก.ย. 2561 01:50โดยPatcharaporn Nontawarakorn   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2561 01:51 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้่นพื้นฐาน รับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทยของตนเอง ดังรายละเอียดแนบ

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์13 ก.ย. 2561 02:12โดยWarissara Hanmanitkul

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ก.พ. ประจำปี 2562

โพสต์13 ก.ย. 2561 01:58โดยWarissara Hanmanitkul

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่  3 - 24  กันยายน  2561 ทาง  Internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th

1-10 of 1016