ประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์โดยPunnawich Yurawong

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

อมบรมในหัวข้อ "กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547"

โพสต์2 ก.ค. 2563 01:48โดยKanyawat Werapong

หลักสูตรอมบรมในหัวข้อ "กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547" สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
https://sites.google.com/a/mattayom31.go.th/law-litigation-group/hlaksutr-xbrm

ประกาศเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สพม.31

โพสต์29 มิ.ย. 2563 02:28โดยชลิตา ดามพ์สุกรี

ประกาศเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สพม.31 รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์ "โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ" รุ่นที่ 9

โพสต์25 มิ.ย. 2563 21:28โดยPeerawat Wongsuwan

ขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ "โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ" รุ่นที่ 9  จัดโดยคณะนักศึกษาหลักสูตร "นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 10 ของสถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute : NBI) ในวันที่ 7 สิงหาคม - 9 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

โพสต์25 มิ.ย. 2563 02:10โดยPunnawich Yurawong

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ในตำแหน่งที่ว่าง

โพสต์24 มิ.ย. 2563 02:27โดยPunnawich Yurawong

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ในตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศ วัน เวลา สถานที่ สรรหาพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์31 พ.ค. 2563 23:26โดยชลิตา ดามพ์สุกรี   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2563 23:26 ]

ประกาศ วัน เวลา สถานที่ สรรหาพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตรอ์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
ตำแหน่ง นักจิตวิทยา

รายละเอียดตามประกาศ ดังแนบ

ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดการส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โพสต์22 พ.ค. 2563 01:12โดยNapaporn Tungklang

ด้วย จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดการส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ดังรายละเอียดที่แนบ

ประกาศเลื่อน วัน เวลา สถานที่ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โพสต์18 พ.ค. 2563 23:57โดยชลิตา ดามพ์สุกรี

ประกาศเลื่อน วัน เวลา สถานที่ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดตามประกาศ ดังแนบ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โพสต์12 พ.ค. 2563 20:22โดยNapaporn Tungklang

ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี TCAS ( Admissions 2) ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 7- 20 พฤษภาคม 2563

1-10 of 1313