ประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา


ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการประกวดคลิปวิดีโอ "บ้านเมืองสุจริต"

โพสต์9 เม.ย. 2564 00:35โดยSUKRIT DEEYING

              ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมแสดงฝีมือ  และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนทำให้เกิด “บ้านเมืองสุจริต” ขึ้น ฐสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต​ นักศึกษา ร่วมส่งคลิปวิดีโอสั้นเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ "บ้านเมืองสุจริต" ความยาวไม่เกิน 3 นาที บ้านเมืองที่สุจริต มีความเป็นธรรม เห็นคุณค่าความเท่าเทียมของมนุษย์ ปฏิบัติต่อกันด้วยความปรารถนาดี ปราศจากการเหยียดและการเอารัดเอาเปรียบ ปฏิเสธการทุจริต หลอกลวง หรือใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง ย่อมเป็นที่มาของสังคมแห่งความสันติสุขด้วยทุกจิตสำนึกและทุกพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงออกถึงความสุจริตอันเป็นแบบอย่างในสังคม นับเป็นส่วนสำคัญในการร่วมสร้าง "บ้านเมืองสุจริต" ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งเริ่มได้จากตัวเราเอง ติดตามรายละเอียดและกติกาการส่งคลิปเข้าประกวดทางเพจเฟซบุ๊ก "บ้านเมืองสุจริต" ขยายเวลาการส่งผลงาน ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 นอกเหนือจากเงินรางวัล ทุนการศึกษาหลายรางวัลรวมกันถึง 410,000 บาท พร้อมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากท่านประธานรัฐสภา ฯพณฯ ชวน หลีกภัย แล้ว คลิปของคุณยังมีส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อร่วมทำให้ "บ้านเมืองสุจริต" ในมิติด้านต่างๆ อีกด้วย

ไม่มีชื่อ

โพสต์8 เม.ย. 2564 23:53โดยPeerawat Wongsuwan   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2564 02:56 ]

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์8 เม.ย. 2564 22:20โดยPeerawat Wongsuwan

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกำหนดสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา รายละเอียดการสัมภาษณ์ตามไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี"

โพสต์7 เม.ย. 2564 01:47โดยSUKRIT DEEYING

ด้วยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ได้แสดงออกทางความคิดพัฒนาศักยภาพเรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านการศึกษาศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติจจริง กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 10 เมษายน 2564  โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี http://www.opm.go.th

ประชาสัมพันธ์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี พ.ศ. 2564

โพสต์1 เม.ย. 2564 00:40โดยSUKRIT DEEYING   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2564 20:30 ]

จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นตัวชี้วัดของจังหวัดนครราชสีมา ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โพสต์30 มี.ค. 2564 00:38โดยSUKRIT DEEYING

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 100 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 28 เมษายน 2564 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://rcm.edupol.org และรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/

ประชาสัมพันธ์โครงการ Dek-D's Pre-Admission TCAS

โพสต์29 มี.ค. 2564 20:41โดยSUKRIT DEEYING

บริษัท เด็กดี อินเตอร์ แอคทีฟ จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ Dek-D's Pre-Admission TCAS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ทดลองข้อสอบ วิเคราะห์จุดด้อยของตัว ลองทำข้อสอบในสถานการณ์ บรรยากาศ กฎระเบียบเสมือนจริงเพื่อประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบ และกระตุ้นให้นักเรียนจริงจังกับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย โรงเรียนหรือนักเรียนที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dekdpread.com หรือ โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-235-2451 ต่อ 242 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐิ์ ครั้งที่ 10 (Online)

โพสต์25 มี.ค. 2564 02:34โดยSUKRIT DEEYING

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐิ์ ครั้งที่ 10 ขอเชิญชวนเยาวชน มัธยมศึกปีที่ 5 - 6 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 20 เมษายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 3380
สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครและ กติกา ได้ที่  
ส่งข้อมูลใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 เมษายน 2564
อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะ
การเรียนรู้และประสบการณ์ดีๆ รอคุณอยู่ 
สอบถามรายละเอียดได้ที่..
Facebook Fanpage : ค่ายวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
หรือ Facebook Fanpage : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศิษย์พระดาบส

โพสต์23 มี.ค. 2564 19:58โดยSUKRIT DEEYING

ด้วยมูลนิธิพระดาบส โรงเรียนพระดาบสได้ทำการเปิดการสอนวิชาชีพ 8 สาขา ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างไม้เครื่องเรือน ช่างเชื่อม การเกษตรพอเพียง และวิชาเคหบริบาล (เฉพาะผู้หญิง) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี และเป็นโรงเรียนอยู่ประจำ จึงได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครตามรายละเอียดแนบท้าย และขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดที่สนใจ คัดเลือกนักเรียน ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ตามประกาศมูลนิธิพระดาบส รวบรวมส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เพื่อรวบรวมส่งรายงานจังหวัดนครราชสีมาทราบต่อไป
สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่ http://www.ppb.moi.go.th/

ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย (Preparing for Universuty Project : Pre-U Project)

โพสต์23 มี.ค. 2564 19:41โดยSUKRIT DEEYING

ด้วยมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย (Preparing for Universuty Project : Pre-U Project) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้เชิญวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ พี่บัณฑิต นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาให้ความรู้ เทคนิคการเรียน วิธีเลือกอาชีพที่เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต ทัศนคติ ตลอดจนแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ เลขที่ 72/3 หมู่ที่ 11 ถนนเลียบคลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 08 3212 9659 เว็บไซต์ www.dnewlife.org

1-10 of 1425