ประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา


มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์9 ต.ค. 2562 21:39โดยWarissara Hanmanitkul


ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการสมัครสอบคัดเลือกภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2563

โพสต์7 ต.ค. 2562 00:30โดยPeerawat Wongsuwan

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการสมัครสอบคัดเลือกภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2563 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 - 18 ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

โพสต์27 ก.ย. 2562 02:15โดยPeerawat Wongsuwan

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  โดยบริษัท สปอร์ต ไทย - บาวาเรีย จก. จัดทำโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษา ให้มีแนวทางการพัฒนาและวิธีการฝึกซ้อมโดยใช้ต้นแบบจากสโมสรบาเยิร์น มิวนิค ประเทศเยอรมนี  จัดการฝึกอบรมในช่วงเดือนตุลาคม 2562 แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 30 คน รวม 90 คน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียดไฟล์แนบ

การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

โพสต์12 ก.ย. 2562 19:37โดยPatcharaporn Nontawarakorn

ด้วยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดที่สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  เพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดและผู้สนใจ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรม และวิธีสอนภาษาไทย

โพสต์12 ก.ย. 2562 19:23โดยPatcharaporn Nontawarakorn

ด้วยชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม การจัดกิจกรรม และวิธีสอนภาษาไทย เพื่อช่วยครูให้มีความรู้พื้นฐานในการสอนภาษาไทย สอนให้อ่านออกเขียนได้เร็ว และมีนวัตกรรมที่ทำให้การสอนสนุก มีความสุขในการสอน นักเรียนมีความสุขในการเรียนแต่ละช่วงชั้่น ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาตามรายละเอียดแนบ

1-10 of 1172