ประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งรายชื่อ ผู้เข้าฝึกอบรม ผจ.ปน. และ กก.ศส.ปชต. ระหว่างวันที่ 4 กันยายน - 21 พฤศจิกายน

โพสต์17 ส.ค. 2561 00:07โดยSroithong Suepsahakan   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2561 00:08 ]

ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม ผจ.ปน.และ กก.ศส.ปชต.ตามโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งบและการออกเสียงประชามติอาชีพ ตามรายละเอียดแนบ

การอบรมวิเคราะห์และเสนอยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ

โพสต์16 ส.ค. 2561 00:56โดยPatcharaporn Nontawarakorn   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2561 00:57 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ขอให้โรงเรียนที่เข้าอบรมวิเคราะห์และเสนอยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ รับเกียรติบัตรตามเอกสารแนบ

โครงการแลกเปลี่ยนตัวการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานการศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี 2561

โพสต์11 ส.ค. 2561 03:05โดยWeerachat Fukkhokkruad

โครงการแลกเปลี่ยนตัวการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานการศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี 2561

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ครั้งที่ ๑๕

โพสต์10 ส.ค. 2561 01:30โดยPatcharaporn Nontawarakorn

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร โดยพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิฯ จะดำเนินการจัดแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และขอเชิญโรงเรียนในสังกัดส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ดังรายละเอียดที่แนบ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนดีเด่นเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561

โพสต์2 ส.ค. 2561 19:58โดยWarissara Hanmanitkul   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2561 20:01 ]

ผลการคัดเลือกนักเรียนดีเด่นเพื่อรับทุนการศึกษา  มูลนิธิเพื่อการศึกษาสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561

1-10 of 999