ประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์14 ก.พ. 2562 00:55โดยชลิตา ดามพ์สุกรี

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ให้ผู้มีสิทธิ ฯ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสมศักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รายละเอียดดังแนบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 รอบสอง ระดับประเทศ

โพสต์7 ก.พ. 2562 19:51โดยPeerawat Wongsuwan

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 รอบสอง ระดับประเทศ  ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 173 คน ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ เข้าสอบแข่งขันในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-11.30 น. (นักเรียนในสังกัด สพม.30 สอบ ณ ห้องประชุม สพม.30 และนักเรียนในสังกัด สพม.31 เข้าสอบ ณ ห้องประชุม สพม.31) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบข้างท้ายนี้   ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน เพื่อแสดงตัวในการเข้าสอบ พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์การสอบ ได้แก่ ดินสอดำ2B,ปากกาน้ำเงิน และยางลบดินสอ 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฟ้นหาแฟนพันธ์แท้ My GPF Application

โพสต์7 ก.พ. 2562 00:29โดยWongwilai Pumeesri

            ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กำหนดจัดกิจกรรมเฟ้นหาแฟนพันธ์แท้ My  GPF Application โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสมาชิก กบข.ที่มีบุคลิคภาพโดดเด่น เข้าใจและแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชั่นได้เหมาะสมกับยุคดิจิทัล โดยเปิดรับสมัครและส่งเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารสมาชิก หมายเลขโทรศัพท์ 02-636-1000 ต่อ 252 และ 254
หรืออีเมล gpf.activity@gmail.com (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมและแนวคิดศวรรษที่ 21

โพสต์5 ก.พ. 2562 19:44โดยJiraphapa Srihaphong

  ด้วย บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด ได้จัดอบรมเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน พัฒนาตนเอง และพัฒนาอาชีพ กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษอังกฤษ) โดยจะจัดในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้แงประชุมชวนชม โรงแรมสบายโฮเทล อ. เมือง จ. นครราชสีมา  โดยการอบรมในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
      ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาดังกล่าว

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์5 ก.พ. 2562 00:24โดยชลิตา ดามพ์สุกรี

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง  ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตั้งแต่วันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.31

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒

โพสต์5 ก.พ. 2562 00:21โดยPatcharaporn Nontawarakorn

ด้วย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) กำหนดจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ร ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี และขอเชิญโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมและแข่งขันรอบคัดเลือกตามความสมัครใจ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ www.tpa.or.th/robot ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

1-10 of 1059