ประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์17 เม.ย. 2562 00:32โดยชลิตา ดามพ์สุกรี

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 - 3 พฤษภาคม 2562 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.31 (วัน เวลา ราชการ) รายละเอียดตามไฟล์ดังแนบ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

โพสต์9 เม.ย. 2562 03:34โดยPeerawat Wongsuwan   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2562 00:21 ]

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)    รายละเอียดตามประกาศที่แนบท้าย

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

โพสต์9 เม.ย. 2562 00:41โดยPatcharaporn Nontawarakorn

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย ปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย และเป็นการส่งเสริมความสามารถด้านทักษะภาษาของผู้เรียน ดังรายละเอียดที่แนบ สพม.๓๑ ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือก สำหรับวัน เวลา สถานที่แข่งขัน สพม.๓๑ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบสอง ระดับประเทศ)

โพสต์8 เม.ย. 2562 20:18โดยPeerawat Wongsuwan

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบสอง ระดับประเทศ) โดย สพฐ.จะจัดค่ายอบรมเข้าทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และต่อยอดคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ (รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ตอบรับเข้าร่วมการอบรมทางเว็บไซต์ www.obecimso.net ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562

โครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnership Project ๒๐๑๙

โพสต์2 เม.ย. 2562 22:49โดยPatcharaporn Nontawarakorn

สพฐ. ขอเชิญครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีความพร้อม และสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project ๒๐๑๙ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศออสเตรเลีย (ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๒) ดังรายละเอียดแนบ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Everyone Can Create"

โพสต์1 เม.ย. 2562 00:39โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2562 01:06 ]


    ด้วยบริษัท แอปเปิ้ลเซาท์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด้านการศึกษาในประเทศไทยของบริษัท Apple Inc สหรัฐอเมริกา จะจัดงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Everyone Can Create" .ในวันที่ 19 และ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังแนบ
    สพม.31 ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานสัมมนา ตามรายละเอียดข้างต้น
    ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.apple.com/th/education/everyone-can-create/

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.31

การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2562

โพสต์29 มี.ค. 2562 04:59โดยWongwilai Pumeesri

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการจัดกิจกรรม "ข้าราชการจิตสาธารณะ" ดำเนินการจัดกิจกรรมข้าราชการจิตสาธารณะ หัวข้อ "ข้าราชการไทย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นเจ้าบ้านอาสา ร่วมพาเที่ยวไทย" เพื่อรณรงค์เชิญชวนข้าราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ วัดพระนารายณ์มหาราช ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์การประกวดแบบเสื้อการแข่งขันโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า 2019 ครั้งที่ 8

โพสต์28 มี.ค. 2562 21:20โดยNapaporn Tungklang

     ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา กำหนดจัดการแข่งขัน "โคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า 2019" ครั้งที่ 8 ในวันที่  8  ธันวาคม 2562 ณ  บริเวณอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา บ้านเขายายเที่ยงเหนือ ต.คลองไผ่    อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม จังหวัดนครราชสีมา จึงประชาสัมพันธ์การประกวดแบบเสื้อฯ  โดยกำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังรายละเอียดที่แนบ

การสัมมนา "วิจัย เปลี่ยนโลก" และ "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒

โพสต์25 มี.ค. 2562 23:49โดยPatcharaporn Nontawarakorn

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo ๒๐๑๙" ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดสัมมนาดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาปรับใช้ได้ดี และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงาน ดังรายละเอียดที่แนบ

1-10 of 1080