ประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา


ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ

โพสต์14 มิ.ย. 2561 21:40โดยSurasak Kaiking


เชิญสมัครอบรมทำวิจัย

โพสต์13 มิ.ย. 2561 00:54โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผล สพม.31   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2561 00:58 ]

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จะจัดอบรมการทำวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของข้าราชการครูในสังกัด ในโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : ภาคปฏิบัติ (เทคนิคการทำวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย) ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม  2561 สถานที่จะกำหนด เมื่อทราบจำนวนผู้เข้าอบรม (รองรับการทำผลงานทางวิชาการ) ปิดรับสมัคร วันที่ 11 กรกฎาคม  2561 ทั้งนี้ ไม่เก็บค่าลงทะเบียน
สมัคร  คลิกที่นี่ https://goo.gl/asyZ3m

ขอเชิญร่ามแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

โพสต์13 มิ.ย. 2561 00:26โดยPatchada Osaklung

     ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา จะจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2561 และได้จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ จึงขอเชิญโรงเรียนของท่านเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. สามารถดาวน์โหลดแบบรับการเข้าร่วม การแข่งขันได้ที่  www.koratsci.com กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

โพสต์12 มิ.ย. 2561 23:57โดยPatchada Osaklung

                      ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาตร์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561  และได้กำหนดจัดการประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับพื้นที่ ประจำปี 2561 สำหรับนักเรียนในระบบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ตามรายละเอียดการประกวดการแข่งขันที่แนบมาพร้อมนี้ 
                      ในการนี้จึงขอเรียนเชิญโรงเรียนของท่านร่วมเข้าประกวดแข่งขัน ตามวันเวลาดังกล่าว สำหรับทีมชนะเลิศ จะได้ไปประกวดระบบประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ อ. หว้ากอ จ. ประจวบคีรีขันธ์ สำหรับค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปประกวด ขอความร่วมมือเบิกต้นสังกัดและส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 
                          

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 "เสริมสร้างนักคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์"

โพสต์11 มิ.ย. 2561 21:42โดยPatchada Osaklung

      ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา จะดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 "เสริมสร้างนักคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์" ระหว่างวันที่ 24 -25 กรกฎาคม 2561  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
      ในการนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา จึงขอเชิญท่าน/หน่วยงาน/สถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว

โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย

โพสต์11 มิ.ย. 2561 21:39โดยSroithong Suepsahakan

เรียนเชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  ทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  สามารถแจ้งความจำนงได้ตามรายละเอียดแนบ  

ขอเชิญเสนอโครงงานเข้าร่วมโครงการ Thailand Science Project Grand Award 2018

โพสต์11 มิ.ย. 2561 21:27โดยPatchada Osaklung

   ด้วยอพวช จัดทำโครงการ Thailand Science Project Grand Award 2018 ขึ้น เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล Prime Minister's Award 2018  และเป็นเยาวชนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป 
  ในการนี้อพวช. จึงขอเชิญหน่วยงานของท่านส่งโครงงานเยาวชนที่ได้รีบรางวัลจากเวทีการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งใบสมัครตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กลับมายัง อพวช. ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวเกศวดี อัชชะวิสิทธิ์ โทร 02 5779999 ต่อ 1441

1-10 of 967