ประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา


โครงการสืบสานบทละครเวสสันดรชาดก

โพสต์2 ธ.ค. 2562 19:12โดยPunnawich Yurawong

จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญชวนผู้สนใจรับชมการแสดงละครการกุศล เรื่อง เวสสันดรชาดก ตอน ชูชกผู้หวังดี

การจัดสร้างเหรียญพระพุทธโสธร หลังปีสิบสองนักษัตร และพญาครุฑ รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

โพสต์2 ธ.ค. 2562 19:04โดยPunnawich Yurawong

จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองเหรียญพระพุทธโสธร หลังปีสิบสองนักษัตร และพญาครุฑ รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

ขอเชิญโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมการแต่งคำประพันธ์

โพสต์2 ธ.ค. 2562 18:55โดยPunnawich Yurawong

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยขอเชิญโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมการแต่งคำประพันธ์

ประชาสัมพันธ์ "การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ครั้งที่ 4 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์2 ธ.ค. 2562 18:53โดยPunnawich Yurawong

คณะวิทยาศาสตร์และวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ "การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ครั้งที่ 4 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562

โพสต์2 ธ.ค. 2562 18:47โดยPunnawich Yurawong

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ขออนุญาตแจ้งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เรื่อง ผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "Chem Challenge" ครั้งที่ 9

โพสต์2 ธ.ค. 2562 18:40โดยPunnawich Yurawong

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "Chem Challenge" ครั้งที่ 9

โครงการเยาวชนจิตอาสา

โพสต์1 ธ.ค. 2562 20:43โดยWongwilai Pumeesri

ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ทั้ง 50 โรงเรียน

มอบหมายให้ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  นำนักเรียนลงทะเบียนอาสาสมัครสภากาชาดไทย http://gg.gg/VTRIS-mattayom31 หรือ Scan QR Code  ดังปรากฎท้ายหนังสือนี้

2. เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการอนุมัติเป็นเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย  ประจำจังหวัดนครราชสีมา  ส่งถึงกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่  27  ธันวาคม  2562  เพื่อรายงานสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา รวบรวมแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทราบ ต่อไป

ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ 5 ธันวาคม 2562

โพสต์1 ธ.ค. 2562 20:28โดยWongwilai Pumeesri

ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2562 กิจกรรมบำเพ็ญกุศล หรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณและกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ครูภาษาไทยโปรดทราบ : โครงการอบรมเรื่อง การสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ

โพสต์28 พ.ย. 2562 23:48โดยSroithong Suepsahakan

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง การสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ให้สามารถจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ถนนโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ดังรายละเอียอในเอกสาร  

เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก

โพสต์28 พ.ย. 2562 01:52โดยPunnawich Yurawong

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก

1-10 of 1204