ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560

โพสต์17 ก.ย. 2560 23:43โดยPunnawich Yurawong


เชิญร่วมสัมมนา โครงการ MANUFACTURING REVIEW @KORAT

โพสต์13 ก.ย. 2560 02:47โดยWongwilai Pumeesri

ด้วย สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ บริษัท สมาร์ทเทรด พับลิเคชั่นส์ จำกัด จัดสัมมนาวิชาการ MANUFACTURING REVIEW@KORAT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความรู้สู่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสำหรับนักอุตาหกรรม โดยจัดขึ้นวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมดุสิตปริ้นเซส จ. นครราชสีมา  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมโครงการการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

โพสต์7 ก.ย. 2560 01:19โดยKittapol Chumsakul   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2560 01:21 ]

กลุ่มหลักสูตรสาขาวิทยาการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จัดอบรมโครงการการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล  ให้กับครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  และศึกษานิเทศก์  ในวันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องคอมฯ  สำนักคอมพิวเตอร์  อาคาร ๒๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ในการนี้ให้โรงเรียนคัดเลือกครูโรงละ  ๑  คน เข้าร่วมอบรมดังกล่าว  โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือตอบรับการอบรมออนไลน์ ที่ http://gg.gg/5vpgd   รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ

สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conferrence) เพื่อรับฟังข้อราชการการโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงการคลัง

โพสต์3 ก.ย. 2560 21:29โดยPunnawich Yurawong

     สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conferrence) เพื่อรับฟังข้อราชการการโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 โดยมีข้อหารือเรื่องการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน, การเตือนภัยเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ โครงการ National e-Payment, การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) โดยขอให้หน่วยงานรวมทั้งสถาบันการศึกษาร่วมกันขับเคลื่อน จัดเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 77 แห่งทั่วประเทศ (1 จังหวัด 1 โรงเรียน) และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ประทานแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและแชร์ลูกโซ่ โดยให้ความรู้ประชาชนในด้านการเงิน การประกอบอาชีพ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รายละเอียด https://goo.gl/eW86JE

#ข่าว/หนังสือราชการ #ประชาสัมพันธ์มัธยม31

การประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ "๙ ความดีที่พ่อสอน"

โพสต์30 ส.ค. 2560 21:01โดยKittapol Chumsakul   [ อัปเดต 30 ส.ค. 2560 21:13 ]

สพฐ. ดำเนินการประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ "๙ ความดีที่พ่อสอน" สำหรับนักเรียนประถมและมัธยมศึกษา  ชิงทุนกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท  รายละเอียดที่  https://www.facebook.com/9shortfilm  สอบถาม/ติดตามข่าวสารโครงการประกวดฯ คลิก... https://line.me/R/ti/p/%40wgm9310f   สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2w18pvf

ขอประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู หลักสูตร "เกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะรูปแบบใหม่" (ว.21) และเกณฑ์วิทยฐานะรูปแบบเดิม (ว.17)

โพสต์28 ส.ค. 2560 19:37โดยSurasak Kaiking

ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู หลักสูตร "เกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะรูปแบบใหม่"  โดยจัดอบรมใวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมโคราช ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2560

โพสต์27 ส.ค. 2560 20:19โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2560 20:20 ]


ทบทวนหลักสูตรและหลักสูตรท้องถิ่น

โพสต์21 ส.ค. 2560 00:00โดยKittapol Chumsakul   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2560 00:53 ]

การเขียนหลักสูตรท้องถิ่น ตามแนบ

แบบประเมินการประชุมที่   http://gg.gg/5omcu
QR Code  แบบประเมิน

สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์

โพสต์15 ส.ค. 2560 00:47โดยKittapol Chumsakul

สพฐ. ได้ดำเนินการคัดเลือกสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์  เพื่อให้ครูมีสื่อที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้เสริมการเรียนการสอน  ในการนี้ จึงแจ้งมาเพื่อให้สถานศึกษาทราบ  สามารถอ่านและดาวน์โหลดได้ที่  http://academic.obec.go.th  หัวข้อประกาศ/คำสั่ง  

1-10 of 848