ประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา


รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

โพสต์22 เม.ย. 2561 23:53โดยPamila Petch-aum

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีตำแหน่งว่าง และมีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนั้นๆ ระหว่างวันที่ 23-30 เมษายน 2561 เวลา 08.30-12.00 และเวลา 13.00-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

โพสต์19 เม.ย. 2561 01:15โดยPeerawat Wongsuwan

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2561   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรอประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือทาง http://entrance.nrru.ac.th ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

ประชาสัมพันธ์ โครงการ Innovative School Summit 2018

โพสต์17 เม.ย. 2561 20:41โดยJiraphapa Srihaphong


1-10 of 927