ประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์พระดาบส ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์15 ม.ค. 2564 00:45โดยSUKRIT DEEYING

มูลนิธิพระดาบส เปิดรับสมัครบุคคลผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดรับสมัคร วันที่ 5 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมยื่นหลักฐานที่ สำนักงานโรงเรียนพระดาบส ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ เลขที่ 384 - 386 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 7000 ต่อ 102 104 และ 109 โทรสาร 0 2280 0155 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.phradabos.or.th 

ประชาสัมพันธ์ โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

โพสต์15 ม.ค. 2564 00:36โดยSUKRIT DEEYING

  ด้วยสถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีโครงการ "KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น" โดยให้เยาวชนดำเนินกิจกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น สำหรับสถานศึกษาที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ www.kpi.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

โพสต์13 ม.ค. 2564 23:08โดยSUKRIT DEEYING

   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยผู้แทนสมาชิก ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สถานที่จัดประชุม ตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด ตามตารางและรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์13 ม.ค. 2564 18:38โดยSUKRIT DEEYING

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีการแบ่งการรับสมัครทั้งหมด 3 รอบ      ในรอบแรก จำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 80 แบ่งเป็นรับบุคคลทั่วไป ร้อยละ 40 กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 40 และในรอบที่สอง จะเป็นการรับสมัครผ่านระบบ admission สำหรับบุคคลทั่วไป ร้อยละ 20 และในรอบที่สาม จะดำเนินการรับแบบอิสระจากที่นั่งที่เหลือทั้งหมด ของการรับนักศึกษาในปีดังกล่าวโดยการรับสมัครในรอบแรก จะกำหนดการเปิดรับสมัครในวันที่ 18 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ admission.pi.in.th หรือข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์วิทยาลัย www.scphpl.ac.th หรือ facebook ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก www.facebook.com/phcpl15 หากมีข้อสงสัยสามารถประสานได้ที่ คุณสิริวรรณ จันทรลี โทร 0 8826 47522 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ siriwan.ch@scphpl.ac.th

ประกาศโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์12 ม.ค. 2564 04:51โดยSUKRIT DEEYING   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2564 04:57 ]

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประกาศการสรรหาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามรายละเอียดแนบมาด้วยนี้

การย้ายครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564

โพสต์7 ม.ค. 2564 00:07โดยSupada Kotesanlee   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2564 17:41 ]

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์การย้าย และตำแหน่งว่าง ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://gg.gg/nro3l

ผลการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อรับโล่รางวัล “เพชรสามัญ” ประจำปี พ.ศ.2563

โพสต์30 ธ.ค. 2563 01:43โดยWeerachat Fukkhokkruad

ผลการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อรับโล่รางวัล “เพชรสามัญ” ประจำปี พ.ศ.2563

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑  ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับโล่รางวัล “เพชรสามัญ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๕๑ คน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์27 ธ.ค. 2563 23:59โดยPatcharaporn Nontawarakorn   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2563 00:00 ]

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งรับวุฒิบัตร โดยสามารถเข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งระบบ IOS และ Android เมื่อตอบรับการลงทะเบียนทางสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จะส่ง Link การเข้าร่วมอบรมตามช่องทาง e-mail ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางการอบรม พร้อมนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 - 2243 - 8000 ต่อ 5301 , 5402 , 6301 ฝ่ายพัฒนาโครงการอบรม

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจัดระบบเครือข่ายด้วย Mikro Tik

โพสต์27 ธ.ค. 2563 22:08โดยSUKRIT DEEYING

     ด้วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมการจัดระบบเครือข่ายอย่างมืออาชีพด้วย Mircro Tik หลักสูตร MTCNA และหลักสูตร MTCTCE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่วยทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใชเอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Mikro Tik ตามมาตรฐานสากล โดยกำหนดฝึกอบรม หลักสูตรอบรม MTCNA (Mikro Tik Certificate Network Administrator) ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 และ หลักสูตร MTCTCE (Mikro Tik Certificate Control Engineer) ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2564 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์
0-4322-0619 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kk.lru.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์24 ธ.ค. 2563 02:24โดยชลิตา ดามพ์สุกรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 รายละเอียดตามไฟล

1-10 of 1364