ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์18 ก.ค. 2560 22:07โดยPamila Petch-aum   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2560 22:09 ]

ด้วย มูลนิธิศาสตรจารย์สังเวียน อินทรวิชัย กำหนดจัดโครงการ"รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี ๒๕๖๐

20-21 กรกฎาคม 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์18 ก.ค. 2560 01:40โดยSroithong Suepsahakan

กำหนดการการประชุม 20 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ ภูวิวรีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  กำหนดการดังแนบ

ขอเชิญสถานศึกษาส่งครูและนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมอ่านทำนองเสนาะเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

โพสต์17 ก.ค. 2560 03:13โดยWongwilai Pumeesri

 ขอเชิญ ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป  เข้ารับการอบรมการอ่านทำนองเสนาะเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560
ณ อาคารพระปริยัติธรรม วัดเทพธิดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน  โดยส่งใบสมัครทาง E-mail : fhumskr@ku.ac.th หรือ สมัครทางโทรศัพท์ ที่ รศ.ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี โทร 085 8126944  เวลา 15.00-20.00 น.  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นจนถึง 24 ก.ค.60 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)

ขอเชิญอบรมปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการใช้กระบวนการ PLC เพื่อการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์13 ก.ค. 2560 01:23โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 01:24 ]


ขอเชิญอบรมปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการใช้กระบวนการ PLC เพื่อการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องสุวัจน์ ลิปตพัลลภ สพม.31 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ลิงค์ลงทะเบียน  https://goo.gl/forms/UY6k1Q6kuGGDHGWq2
ตัวอย่างเกียรติบัตร https://goo.gl/5HQGLz

รับจำนวนจำกัด กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เตรียมโน๊ตบุ้ค สายแลนและปลั้กพ่วงมาใช้ในการอบรม

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่อ "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี"

โพสต์12 ก.ค. 2560 21:48โดยPatcharaporn Nontawarakorn

         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่อ "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี" ในวันที่  ๒๘  กรกฏาคม ๒๕๖๐ ขอเชิญโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส่งโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และโครงการพัฒนาความซื่อสัตย์ สุจริต เข้าร่วมพิจารณาเพื่อรับโล่รางวัล ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

เกียรติบัตรนักเรียน การแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี ๒๕๖๐

โพสต์12 ก.ค. 2560 21:24โดยSroithong Suepsahakan

ขอให้โรงเรียนในสังกัด สพม.๓๑  ดาวน์โหลดเกียรติบัตรนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยในวันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา  ได้ในระบบ Smart Area ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  รายละเอียดตามทะเบียนแนบ  

โครงการ"ปตท.สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ ครั้้งที่ 6"

โพสต์12 ก.ค. 2560 20:59โดยNatthakan Pongjirasak

             ด้วยสถานีวิทยุฯ F.M.99 MHz Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง จัดทำโครงการ "ปตท.สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 " สนับสนุนโดย บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 
             โครงการดังกล่าว เปิดโอกาสให้นักกีฬาเยาวชนอายุระหว่าง 13 - 18 ปี จากโรงเรียนทั่วประเทศในสังกัดสพฐ. ส่งผลงานความสามารถด้านกีฬาในประเภทที่ถนัด เป็นภาพนิ่ง พร้อมคำบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนเดินทางไปร่วมชม เชียร์ นักกีฬาไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560         
              **สพม. 31 จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้กับเยาวชน และสถานศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยส่งผลงานนักเรียนในนามโรงเรียน ( รายละเอียดโครงการดังแนบฯ)
: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์ 02-201-6628/ 02-201-6526/ 02-201-6427

เชิญชวนบุคลากรครูเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

โพสต์12 ก.ค. 2560 19:52โดยPamila Petch-aum

เชิญชวนครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมรับการอบรมและสอบประเมินสมรรถนะความรู้ด้านดิจิทัล ด้วยหลักสูตร "ประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับมาตรฐานสากล" โดยหลักสูตรดังกล่าวสามารถติดตามรายละเอียดและตารางการอบรมของโครงการได้ที่ www.arit.co.th

ประกาศฯ ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560

โพสต์7 ก.ค. 2560 02:30โดยNatthakan Pongjirasak   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2560 02:42 ]

        ตามที่สพม. 31  กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดที่ประสงค์ขอรับการคัดเลือกสถานศึกษาสีขาว เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ บัดนี้คณะกรรมการฯได้พิจารณาคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

ประกาศผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โพสต์7 ก.ค. 2560 00:53โดยSroithong Suepsahakan

ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

1-10 of 826