ประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา


ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครอง

โพสต์20 ก.ค. 2564 23:50โดยKanyawat Werapong


ขอเชิญร่วยมประชุุมสัมมนา"แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform สำหรับประเทศไทย"

โพสต์20 ก.ค. 2564 21:52โดยSroithong Suepsahakan

คณะผู้วิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับคณะครุศษสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมสัมมนาออนไลน์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ 

ศธ.เปิดอบรมออนไลน์ 10 หลักสูตร ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ สูงสุด 10 อันดับแรกได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

โพสต์20 ก.ค. 2564 20:03โดยWeerachat Fukkhokkruad

กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”
เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 10 หลักสูตร โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถได้ให้ความรู้ หากครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมด้วยตนเอง ได้มากกว่า 1 หลักสูตร ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดรับสมัคร 21 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564
ลิ้งก์รับสมัคร https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mF2ypaVGbU-3Wn8EFDoME0ob9EPWssFPnl_stR_SDl9UNVlESDI5NDVTTzZDTUszTTdNNTdIV1FXTS4u&qrcode=true

ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

โพสต์14 ก.ค. 2564 23:54โดยSUKRIT DEEYING   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2564 23:54 ]

    ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตามประกาศแนบท้าย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค

โพสต์13 ก.ค. 2564 02:17โดยSUKRIT DEEYING

   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับพะเยา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รับชมงานกิจกรรมการประกวดในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ออนไลน์ และเข้าร่วมแข่งขันประเภทต่าง ตามรายละเอียแนบท้าย และ www.science.up.ac.th

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

โพสต์13 ก.ค. 2564 01:59โดยSUKRIT DEEYING

      ด้วยสำนักงาน สกสค.นครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. หลักสูตรละ 20 คน มีหลักสูตรตั้งแต่ 3 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง 35 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 150 ชั่วโมง และ 300 ชั่วโมง โดยสมาชิกผู้สนใจ มีความประสงค์เข้ารับการอบรม ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงาน สกสค.นครราชสีมา สำหรับวัน เวลา และสถานที่ ในการจัดอบรม จะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยสำนักงาน สกสค.นครราชสีมา จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม

ประกาศผลการประกวดสุทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 14

โพสต์13 ก.ค. 2564 01:48โดยSUKRIT DEEYING   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2564 01:51 ]

      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าได้ดำเนินการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสต์13 ก.ค. 2564 01:29โดยWarissara Hanmanitkul   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2564 01:37 ]


ประกาศตำแหน่ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตราอื่น 38 ค (1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

โพสต์8 ก.ค. 2564 01:21โดยSmith Poomyeesoon

ประกาศตำแหน่ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตราอื่น 38 ค (1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator season 4

โพสต์5 ก.ค. 2564 20:56โดยSUKRIT DEEYING   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2564 20:57 ]


1-10 of 1477