ประชาสัมพันธ์


ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2558 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์18 ม.ค. 2561 00:31โดยPamila Petch-aum

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2558 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์18 ม.ค. 2561 00:16โดยPamila Petch-aum

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561

โพสต์16 ม.ค. 2561 00:59โดยWeerachat Fukkhokkruad

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย1)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันที่ 7 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (15th IJSO) และการแข่งขันการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 (12th IESO)

โพสต์14 ม.ค. 2561 23:47โดยWeerachat Fukkhokkruad

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (15th IJSO) และการแข่งขันการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 (12th IESO)

ข้อมูลอัตรากำลังครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์10 ม.ค. 2561 19:43โดยPamila Petch-aum

ข้อมูลอัตรากำลังครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
(10 มิถุนายน 2560) ปรับปรุง ณ วันที่ 8 มกราคม 2561

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัญฑิต วิทยาลัยบรมราชชนนี จังหวัดนครราชสีมา และวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์10 ม.ค. 2561 19:39โดยWeerachat Fukkhokkruad   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2561 19:41 ]

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัญฑิต วิทยาลัยราชชนนี จังหวัดนครราชสีมา และวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครู สายผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์10 ม.ค. 2561 19:37โดยPamila Petch-aum

รายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครู สายผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ปรับปรุงข้อมูลแบบ2 กรณีที่อัตราจ้างสอบว.16ได้ นอกนั้นคงเดิม

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:34โดยRungnapa Chanprom   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2561 01:35 ]

ปรับปรุงข้อมูลแบบ2 กรณีที่อัตราจ้างสอบว.16ได้ นอกนั้นคงเดิม 
รายละเอียด>>https://goo.gl/YUfMK8

หอศิลป์พุทธะ ประกวดกล่าวสุนทรพจน์

โพสต์8 ม.ค. 2561 01:31โดยSroithong Suepsahakan

ขอเชิญชวนนักเรียน  ผู้สนใจ  ประกวดกล่าวสุนทรพจน์  หอศิลป์พุทธะจัดกิจกรรมประกวดกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ "ธรรมาธิปไตย" เนื่องในวันมาฆบูชา รายละเอียดตามประกาศของหอศิลป์พุทธะที่ส่งมาด้วยแล้ว

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมงาน SRRU Open House 2018 ครั้งที่ 1

โพสต์7 ม.ค. 2561 20:18โดยPatcharaporn Nontawarakorn

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ กำหนดจัดกิจกรรม SRRU Open House 2018 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กับเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ให้บริการ ในวันศุกร์ที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๑  และขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการและส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม ตามรายละเอียดดังแนบ 

1-10 of 877