ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

โพสต์26 ส.ค. 2563 02:20โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2563 02:26 ]
 
 
    ตามที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้จัดให้มีการคัดเลือกครูที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดและคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการคัดเลือกครูที่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีไม่ใช้เป็นวิธีเปิดรับสมัคร แต่เป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรและบุคคล สรรหาและเสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือก โดยกำหนดคุณสมบัติของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และวิธีการเสนอชื่อเอาไว้

       สพม.31 ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดนครราชสีมา โดยองค์กรหรือผู้มีสิทธิเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  2. สมาคม มูลนิธิและองค์กรที่มีภารกิจด้านการศึกษา 3. ศิษย์เก่าอายุ 25 ปีขึ้นไป 4. โดยคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ขยายเวลารับการเสนอชื่อถึงวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประสานงานรางวัล
เจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4430-0106