ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเข้าใช้โปรแกรม SETสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนรวม (ล่าสุดลงวันที่ 19 ก.พ.61)

โพสต์22 ก.พ. 2561 18:57โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2561 19:06 ]
     ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งโรงเรียนเรียนรวมในสังกัดเปลี่ยนแปลงการเข้าใช้โปรแกรม SETสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนรวม จากเดิมลงวันที่ 6 ก.พ.61  ล่าสุดลงวันที่ 19 ก.พ.61 เป็น http://www.specialset.bopp.go.th เลือก ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม 
Ċ
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ก.พ. 2561 18:57
Comments