การจัดนิทรรศการทางการศึกษา "ถนนคนเรียน" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดขอนแก่น

โพสต์16 พ.ย. 2560 19:58โดยPatcharaporn Nontawarakorn
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
            ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ และขอเชิญชวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนใจ คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดนำผลงานนักเรียนไปร่วมจัดนิทรรศการทางการศึกษา ถนนคนเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจส่งผลงานนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการทางการศึกษา ถนนคนเรียน
ภายในวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามรายละเอียดแนบ
ċ
การจัดนิทรรศการทางการศึกษา.rar
(68k)
Patcharaporn Nontawarakorn,
16 พ.ย. 2560 19:58
Comments