ประกาศ การจัดสรรให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์21 เม.ย. 2560 03:22โดยWongwilai Pumeesri   [ อัปเดต 21 เม.ย. 2560 03:25 ]
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้มีการประกาศ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ปีการศึกษา 2560  บัดนี้  การรับสมัครนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อการจัดสรรแนบท้ายประกาศนี้