การดำเนินโครงการ Speaking Hup ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์12 พ.ย. 2563 20:48โดยPatcharaporn Nontawarakorn   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2563 20:50 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       ขั้นพื้นฐาน  ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Speaking Hup เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  และเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ด้วยการจัดหลักสูตรออนไลน์ให้กับนักเรียนและครู จำนวน 2 หลักสูตร ตาม           รายละเอียดแนบ
Ċ
Patcharaporn Nontawarakorn,
12 พ.ย. 2563 20:48
Comments