การดำเนินงานจัดกิจกรรมการเขียนเรียงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โพสต์15 พ.ย. 2560 00:35โดยPatcharaporn Nontawarakorn
            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และขอเชิญชวนนักเรียนเขียนเรียงความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านต่างๆ โดยมีความยาว ๒๕ - ๓๐ บรรทัด พร้อมทั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสม ส่งผลงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ภายในวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เพื่อคัดเลือกผลงานส่ง สพฐ. ต่อไป
Comments