การแข่งขันตอบปัญหาวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "Chem Challenge" ครั้งที่ 9

โพสต์2 ธ.ค. 2562 18:40โดยPunnawich Yurawong
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "Chem Challenge" ครั้งที่ 9
Ċ
Punnawich Yurawong,
2 ธ.ค. 2562 18:40
Comments