การขยายเวลาส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ ๔

โพสต์14 พ.ย. 2560 22:51โดยPatcharaporn Nontawarakorn
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงในสังกัด
         สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ ขยายเวลาการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก โดยครูผู้สอนสามารถส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ได้ถึงวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  สามารถดูรายละเอียดการส่งผลงานและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ http://pd.ipst.ac.th

Comments