การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โพสต์7 ธ.ค. 2560 00:28โดยPatcharaporn Nontawarakorn
            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจส่งหนังสือเข้าร่วมประกวด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ คุณสมบัติของหนังสือที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นหนังสือที่พิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดและใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ของสำนักวิชาการและะมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th

Comments