การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญและเพลงในงานมหากรรมความสามารถทางศิลปหัจถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ

โพสต์16 ธ.ค. 2561 18:24โดยPatcharaporn Nontawarakorn
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญและเพลงในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้
Comments