การรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16 (16th IJSO) และคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 (13th IESO)

โพสต์13 พ.ย. 2561 21:26โดยPeerawat Wongsuwan
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16 (16th IJSO)และคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 (13th IESO) โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้รับสมัครและรวบรวมใบสมัคร ค่าสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ส่ง สพม.31 ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
Ċ
Peerawat Wongsuwan,
13 พ.ย. 2561 21:26
Ċ
Peerawat Wongsuwan,
13 พ.ย. 2561 21:26
Ċ
Peerawat Wongsuwan,
13 พ.ย. 2561 21:26
Ċ
Peerawat Wongsuwan,
13 พ.ย. 2561 21:26
Ċ
Peerawat Wongsuwan,
13 พ.ย. 2561 21:26
Ċ
Peerawat Wongsuwan,
13 พ.ย. 2561 21:26
Comments