การรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงาส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โพสต์30 ก.ค. 2563 01:35โดยPamila Petch-aum
ด้วย องคืการบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีอัตราตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่าง จำนวน 2 อัตรา และประสงค์จะดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง โดยวิธีการรับโอน
Ċ
Pamila Petch-aum,
30 ก.ค. 2563 01:35
Comments