การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

โพสต์15 มี.ค. 2560 01:19โดยPatcharaporn Nontawarakorn
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.จะดำเนินการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาให้การส่งเสริม สนับสนุุนให้ครู อาจารย์ เข้ารับการทดสอบ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
Ċ
Patcharaporn Nontawarakorn,
15 มี.ค. 2560 01:19
Comments