การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

โพสต์4 ต.ค. 2563 02:34โดยSmith Poomyeesoon   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2563 02:40 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประชาสัมพันธ์การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 หากผู้ใด้ประสงค์ย้ายมาดำรงตำแหน่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://gg.gg/mh9mi
Comments