โครงการ "พี่ทหารสารฝันสู่ทำเนียบรัฐบาล" รุ่นที่ 5/2561

โพสต์28 ก.ย. 2561 01:39โดยWarissara Hanmanitkul

                ด้วย กองพลทหารราบที่ 6  ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาโครงการ “พี่ทหารสานฝัน สู่ทำเนียบรัฐบาล” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในพื้นที่ 9 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี จำนวน 350 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  ได้รับโควต้าในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ เข้าร่วมโครงการฯ  ดังกล่าว  จำนวน  60 คน  โดยเข้าทัศนศึกษา ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน  2561  ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรี ที่เด็กนักเรียนหลายคนใฝ่ฝันอยากมีโอกาสเข้าไปทัศนศึกษาเยี่ยมชม เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขั้น  และสร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาแนวความคิดและการศึกษา ตลอดจนการวางรากฐานที่ดีอนาคต โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

                 แจ้งโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑  พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการฯ  โดยส่งใบสมัครและเรียงความ “ชีวิตและอนาคตของฉัน” ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ภายในวันที่  4  ตุลาคม  2561  

Ċ
Warissara Hanmanitkul,
28 ก.ย. 2561 01:39
Comments