โครงการ "สานศิลป์แผ่นดินสยาม"

โพสต์10 ต.ค. 2561 03:10โดยWarissara Hanmanitkul
เขียนเรียงความในหัวข้อเรื่อง “ความประทับใจในศิลปะการแสดง ตอนใดตอนหนึ่งในรายการสานศิลปะแผ่นดินสยาม”  ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 6 ตอน  ประกอบด้วย ศิลปะการแสดงลิเก ศิลปะการแสดงฟ้อนล้านนา ศิลปะการแสดงมวยไทย ศิลปะการแสดงดิเกร์ฮูรู ศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้าน และศิลปะการแสดงหุ่นเชิด ความยาวตอนละ 30 นาที  ส่งถึงบริษัท ทูแฮนส์ จำกัด เลขที่ 1 ซอยสันนิบาตเทศบาล (อาภาภิรม) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  เพื่อรับทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท  จำนวน 10 ทุน  ภายในวันที่  31 ตุลาคม  2561  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวรุสนันท์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โทร. 089 924 4422  
Comments