โครงการเยาวชนจิตอาสา

โพสต์1 ธ.ค. 2562 20:43โดยWongwilai Pumeesri

ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ทั้ง 50 โรงเรียน

มอบหมายให้ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  นำนักเรียนลงทะเบียนอาสาสมัครสภากาชาดไทย http://gg.gg/VTRIS-mattayom31 หรือ Scan QR Code  ดังปรากฎท้ายหนังสือนี้

2. เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการอนุมัติเป็นเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย  ประจำจังหวัดนครราชสีมา  ส่งถึงกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่  27  ธันวาคม  2562  เพื่อรายงานสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา รวบรวมแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทราบ ต่อไป

Ċ
Wongwilai Pumeesri,
1 ธ.ค. 2562 20:43
Comments