ครูภาษาไทยโปรดทราบ : โครงการอบรมเรื่อง การสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ

โพสต์28 พ.ย. 2562 23:48โดยSroithong Suepsahakan
สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง การสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ให้สามารถจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ถนนโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ดังรายละเอียอในเอกสาร  
Comments