ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

โพสต์12 มิ.ย. 2561 23:57โดยPatchada Osaklung
                      ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาตร์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561  และได้กำหนดจัดการประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับพื้นที่ ประจำปี 2561 สำหรับนักเรียนในระบบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ตามรายละเอียดการประกวดการแข่งขันที่แนบมาพร้อมนี้ 
                      ในการนี้จึงขอเรียนเชิญโรงเรียนของท่านร่วมเข้าประกวดแข่งขัน ตามวันเวลาดังกล่าว สำหรับทีมชนะเลิศ จะได้ไปประกวดระบบประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ อ. หว้ากอ จ. ประจวบคีรีขันธ์ สำหรับค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปประกวด ขอความร่วมมือเบิกต้นสังกัดและส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 
                          
Ċ
Patchada Osaklung,
12 มิ.ย. 2561 23:57
Comments