ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โพสต์26 ก.พ. 2561 19:06โดยPatcharaporn Nontawarakorn
สำนักพิมพ์ มาร์แชลคาเวนดิชดินเตอร์แนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคณิตศาสตร์ในหัวข้อ "การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ "การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาโดยใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ในวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูทุกท่าน จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งใบตอบรับที่  ๐๒ ๖๖๔ ๒๑๕๒ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ๐๒ ๖๖๔ ๒๑๓๑
Comments