ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 "เสริมสร้างนักคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์"

โพสต์11 มิ.ย. 2561 21:42โดยPatchada Osaklung
      ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา จะดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 "เสริมสร้างนักคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์" ระหว่างวันที่ 24 -25 กรกฎาคม 2561  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
      ในการนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา จึงขอเชิญท่าน/หน่วยงาน/สถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว
Ċ
Patchada Osaklung,
11 มิ.ย. 2561 21:42
Comments