ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงกาารพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์7 ม.ค. 2562 20:33โดยSurasak Kaiking
หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 10
Comments