ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

โพสต์7 ม.ค. 2562 20:24โดยSurasak Kaiking
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัมนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติตามประเมินผลงบประมาณตามหลักกฏหมายระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
Comments