ขอเชิญร่ามแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

โพสต์13 มิ.ย. 2561 00:26โดยPatchada Osaklung
     ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา จะจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2561 และได้จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ จึงขอเชิญโรงเรียนของท่านเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. สามารถดาวน์โหลดแบบรับการเข้าร่วม การแข่งขันได้ที่  www.koratsci.com กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
Ċ
Patchada Osaklung,
13 มิ.ย. 2561 00:26
Comments