ขอเชิญร่วยมประชุุมสัมมนา"แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform สำหรับประเทศไทย"

โพสต์20 ก.ค. 2564 21:52โดยSroithong Suepsahakan
คณะผู้วิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับคณะครุศษสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมสัมมนาออนไลน์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ 
Ċ
Sroithong Suepsahakan,
20 ก.ค. 2564 21:52
Comments