ขอเชิญเสนอโครงงานเข้าร่วมโครงการ Thailand Science Project Grand Award 2018

โพสต์11 มิ.ย. 2561 21:27โดยPatchada Osaklung
   ด้วยอพวช จัดทำโครงการ Thailand Science Project Grand Award 2018 ขึ้น เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล Prime Minister's Award 2018  และเป็นเยาวชนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป 
  ในการนี้อพวช. จึงขอเชิญหน่วยงานของท่านส่งโครงงานเยาวชนที่ได้รีบรางวัลจากเวทีการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ โปรดส่งใบสมัครตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กลับมายัง อพวช. ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวเกศวดี อัชชะวิสิทธิ์ โทร 02 5779999 ต่อ 1441
Ċ
Patchada Osaklung,
11 มิ.ย. 2561 21:27
Comments