ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด การประกวดห้องสมุดดีเด่นและการประกวดรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์10 ต.ค. 2560 19:08โดยPatcharaporn Nontawarakorn
สมาคมห้องสมุดประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญชวนโรงเรียนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด การประกวดห้องสมุดดีเด่น และการประกวดรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ภายในวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบ
ċ
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น.rar
(997k)
Patcharaporn Nontawarakorn,
10 ต.ค. 2560 19:08
Comments