ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการออกแบบและจัดทำ PA โดยใช้แพลตฟอร์มรายบุคคลในการประเมินวิทยฐานะแบบต่อเนื่อง ว.21/60 และ ว.3-4/64

โพสต์16 ก.พ. 2564 19:10โดยWeerachat Fukkhokkruad
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการออกแบบและจัดทำ PA โดยใช้แพลตฟอร์มรายบุคคลในการประเมินวิทยฐานะแบบต่อเนื่อง ว.21/60 และ ว.3-4/64
Ċ
Weerachat Fukkhokkruad,
16 ก.พ. 2564 19:10
Comments