ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสื่อ infographic หัวข้อ "การใช้ประโยชน์ทางการค้าฟังใจ (Commercial uses of fungi)

โพสต์14 พ.ย. 2560 23:06โดยPatcharaporn Nontawarakorn
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงในสังกัด
         สสวท. ขอเชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อ infographic หัวข้อ "การใช้ประโยชน์ทางการค้าจากฟังใจ (Commercial uses of fungi) ส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียดที่ใช้ประกอบสื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐  โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่่  https://goo.gl/vgGLfo

Comments