ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565

โพสต์29 ธ.ค. 2564 21:18โดยชลิตา ดามพ์สุกรี
ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา รายละเอียดดังไฟล์แนบ
Ċ
ชลิตา ดามพ์สุกรี,
29 ธ.ค. 2564 21:19
Ċ
ชลิตา ดามพ์สุกรี,
29 ธ.ค. 2564 21:19
Ċ
ชลิตา ดามพ์สุกรี,
29 ธ.ค. 2564 21:19
Ċ
ชลิตา ดามพ์สุกรี,
29 ธ.ค. 2564 21:18
Ċ
ชลิตา ดามพ์สุกรี,
29 ธ.ค. 2564 21:18
Ċ
ชลิตา ดามพ์สุกรี,
29 ธ.ค. 2564 21:18
Ċ
ชลิตา ดามพ์สุกรี,
29 ธ.ค. 2564 21:18
Ċ
ชลิตา ดามพ์สุกรี,
29 ธ.ค. 2564 21:18
Comments