กิจกรรมภาคีหลานย่า พัฒนาการศึกษามุ่งสู่ Thailand 4.0

โพสต์7 มี.ค. 2560 18:34โดยWongwilai Pumeesri   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2560 19:48 ]
ด้วยเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ทำดำเนินการจัดกิจกรรมภาคีหลานย่า พัฒนาการศึกษา มุ่งสู่ Thailand 4.0 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้อประชุมสุรนารี ชั้น 2 อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโดยสามารถส่งแบบตอบรับไปยังสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี  ทางอีเมลล์ vathukan@sut.ac.th  โทร 0-4422-4813  โทรสาร 0-4422-4814
Ċ
08.03.60.pdf
(1933k)
Wongwilai Pumeesri,
7 มี.ค. 2560 18:34
Comments