ผลการคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษา โครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีการศึกษา 2562

โพสต์8 ส.ค. 2562 02:29โดยWarissara Hanmanitkul
สพม.31  ได้รับทุน  จำนวน 2 คน  ดังนี้
1. เด็กชายธนบดี  ฤทธิ์อนันต์ชัย  นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
2. เด็กหญิง ศศิวิมล อันมั่น  นักเรียนโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
Comments