ผลการแข่งขัน กิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

โพสต์5 ต.ค. 2563 19:19โดยดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
ผลการแข่งขัน กิจกรรมทางวิชาการ  วิชาชีพ  การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) วันที่ 26 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

Ċ
ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด,
5 ต.ค. 2563 19:19
Comments