ผลการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อรับโล่รางวัล “เพชรสามัญ” ประจำปี พ.ศ.2563

โพสต์30 ธ.ค. 2563 01:43โดยWeerachat Fukkhokkruad
ผลการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อรับโล่รางวัล “เพชรสามัญ” ประจำปี พ.ศ.2563

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑  ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับโล่รางวัล “เพชรสามัญ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๕๑ คน
Comments