ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

โพสต์17 พ.ย. 2563 23:36โดยSUKRIT DEEYING
ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งการจัดประกวดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานมารยาทไทยอันงดงามพร้อมทั้งให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2563 
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 09-4287-7117 หรือ 08-6136-7403

Comments