ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยหลักสูตร "การประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง"

โพสต์12 ม.ค. 2563 21:12โดยPunnawich Yurawong
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยหลักสูตร "การประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง"
Ċ
Punnawich Yurawong,
12 ม.ค. 2563 21:12
Comments