ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2591

โพสต์2 ก.ค. 2561 01:37โดยPatchada Osaklung
                       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จะจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 โดยมีหัวข้อ"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี อีกทั้งมหาวิทยาลัยจึงขออนุญาตให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและแข่งขันตามรายการที่กำหนด และให้กรอกใบสมัครทางออนไลน์เท่านั้น ตามรายละเอียดในการแข่งขันแต่ละประเภทภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sciencetech.nrru.ac.th 
Comments