ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดการส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โพสต์22 พ.ค. 2563 01:12โดยNapaporn Tungklang
ด้วย จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดการส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ดังรายละเอียดที่แนบ
Ċ
Napaporn Tungklang,
22 พ.ค. 2563 01:12
Comments