ประชาสัมพันธ์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี พ.ศ. 2564

โพสต์1 เม.ย. 2564 00:40โดยSUKRIT DEEYING   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2564 20:30 ]
จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นตัวชี้วัดของจังหวัดนครราชสีมา ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้